Author Archives for doktorania

About doktorania

Wykształcenie:
- Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. F. Chopina w Warszawie
- VIII LO im. Władysława IV w Warszawie
- Farmacja (magisterskie) na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
- Chemia medyczna (doktoranckie) na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
- Pedagogika (dwuletnie podyplomowe) na Politechnice Gdańskiej
- Dietetyka (w trakcie studiów podyplomowych)

Doświadczenie zawodowe:
- Praca w aptece ogólnodostępnej.
- Prowadzenie wykładów i ćwiczeń dla studentów (GUMed).
- Prowadzenie wykładów i ćwiczeń dla słuchaczy (technikum farmaceutyczne).
- Współautorstwo:
* Artykuły naukowe w czasopismach zagranicznych.
* Program nauczania dla zawodu Technik Farmacji.
* Podręcznik przygotowujący do egzaminu dla zawodu Technik Farmacji.
- Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych (plakat, prezentacja).

kawa

Komu kawy?

Grudzień 14, 2018 12:31 pm Published by Leave your thoughts

Jako dziecko nie mogłam się nadziwić jak moja Mama może pić kawę, jak można lubić coś takiego?! Na studiach piłam...


Smart shopping!

Październik 9, 2018 12:20 pm Published by 1 Comment

Smart shopping – moje najnowsze dziecko. Jeszcze nie ma jej fizycznie ale już możecie zamówić ją online i to z...