Reklamacje

Każdemu klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi przez DoktorAnia.pl. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@doktorania.pl. Twoja Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, przedmiot reklamacji, dane identyfikujące reklamowaną usługę (np. numer zamówienia, datę transakcji itp.) oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji dot. rozpatrzenia reklamacji powiadomię Klienta za pośrednictwem maila.

Reklamacji nie podlegają: książki w wersji cyfrowej (po pobraniu) oraz kursy online (po uzyskaniu dostępu) z powodu braku możliwości otworzenia pliku na urządzeniu, które nie obsługuje lub obsługuje nieprawidłowo zakupiony formatu pliku (pdf, video).

Dlatego sprawdź proszę przed zakupem, czy produkty, które kupujesz mogą być odtwarzane na Twoich urządzeniach.