Zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy na produkty fizyczne bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie na prawidłowy adres mailowy lub pocztowy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

Uwaga! Zwrotom nie podlegają: książki w wersji cyfrowej po pobraniu oraz kursy online po uzyskaniu dostępu.

Jeżeli produkt cyfrowy został pobrany przez Ciebie – tracisz prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ust. 4 (zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm).

Nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych (np. e-booki, webinary, kursy online, inne produkty cyfrowe), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu o utracie prawa odstąpienia od umowy. Świadczenie rozpoczyna się w momencie doręczenia do Ciebie wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

Jeśli zdarzy się sytuacja, że po zakupie produktu cyfrowego – jeszcze przed pobraniem lub przed uzyskaniem dostępu z jakiegoś powodu zmienisz zdanie – napisz do mnie na kontakt@doktorania.pl – jeśli nie skorzystałaś jeszcze z produktu – bez problemu zwrócę Ci pieniądze.